Obok wielu maszyn rolniczych , niezbędnych w nowoczesnym gospodarstwie rolniczym jest sadzarka.

Ta maszyna pozwala na wysadzenie o wiele większej ilości roślin i znacznie skraca czas wykonania wysadzania aniżeli odbywałoby się to ręcznie, jak miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.

Sadzarka pozwala wysadzić znacznie więcej roślin na większym obszarze jednocześnie w krótszym czasie.

Takie rozwiązanie kwestii zasadzania roślin znacznie zwiększa możliwości uprawy, optymalizacji czasu i kosztów a także zautomatyzowania i kontroli upraw.

Najnowsze sadzarki wyposażone są w systemy, dzięki którym połączone są z centrum zarządzającym jej pracą.

Można precyzyjnie zaplanować program jej działania i oszacować z góry jaki będzie obszar i czas zasadzenia danej ilości roślin.

Jest to bardzo dogodne rozwiązanie dla gospodarzy, którzy uprawiają głównie rośliny, które wymagają wysadzania z flanców.

Sadzarka to możliwość szybkiego zapełnienia pola i jednocześnie selekcja wysadzanych roślin.